Етнографски комплекс

IMG_0001.JPG

Етнографският комплекс в град Каварна е открит за посетители през 1984 г. Той е изграден на мястото на първото българско училище, основано през 1869 г. Състои се от къща-музей, възстановена чехларница, работилница за дантели и дворна среда. Интериорът запознава посетителя с най-типичното за градския бит от края на ХІХ и началото на XX век. В експозицията са отразени характерните черти на основните етнографски групи население в този край - добруджанци, гагаузи, котленци.

Една от стаите - с изглед към двора на къщата, служи за всекидневна. В нея е представен добруджанският бит. В малка гостна е разкрит изцяло котленския бит, а в другото помещение - спалня, са показани гардеробът, бельото и нощните шкафчета, бродираните със сърма възглавници, характерни за бита на гагаузите. Чрез дантелените пердета, покривката на спалнята, мельота и други са представени различните техники на плетене.

Приземните помещения на каварненската къща са били използвани за стопански нужди, складове и мазета. Лятно време, след приключване на полската работа, семейството се е събирало в ,,лятната кухня” - мазе. Там са показани работни дрехи и някои оръдия на труда - паламарки, сърпове, воденични камъни, медни котли за вода, бъчви за вино.

Дворът също е в стар стил, покрит е с каменни пътечки, покрай които са засадени голямо количество цветя и е ограден с висока каменна ограда /дувар/.

Материалната култура, представена в етнографския комплекс показва, че населението на Каварна споделя характерните особености на общобългарската традиция. Етнографският възрожденски комплекс представлява културен център с богато научно-етнографско съдържание. Предметът на неговата дейност е проучване, събиране, съхраняване и запознаване в действен вид с културно-историческото наследство в този край на крайморска Добруджа.

Работно време:
От понеделник до петък - от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

За контакти:

Адрес: 

9650 гр. Каварна
Община Каварна
Област Добрич
ул. " Сава Ганчев" 16

Тел.: 0570 85017