Национална програма за енергийна ефективност

Полезна информация

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: o ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); o ППП (пакетно повдигани плочи); o ЕПК (едроплощен кофраж); o пълзящ кофраж и разновидностите им; o минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение (апартаменти) o многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. на три…