НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДИЗАЙН НА МЛАДЕЖКА НАГРАДА

80848.png

Каква е целта на конкурса?

С цел да стимулира креативното дизайнерско мислене на младите хора в рамките на устойчивото развитие, Министерството на младежта и спорта обявява национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда.

 

Кой може да участва в конкурса?

Ако сте на възраст от 15 до 29 години,

Ако имате интерес към дизайна,

Ако имате креативни идеи и желание да ги реализирате!

 

Как да се включите?

• Онлайн в периода 16 септември – 26 октомври 2022 г.

• Изпратете проект на наградата (снимка, графичен проект), кратко описание на визията, мотивацията, вплетените символи, идеята на модела и материалите за изработка на електронна поща: youth.policy@mpes.government.bg.

 

Критерии за оценка?

•Наградата да бъде тип статуетка;

•Материалите, от които трябва да се изработи наградата, трябва да са вид естествени, рециклирани или екологични материали (които не замърсяват околната среда при разлагане);

•Проектът да бъде в мащаб 1:1;

•Размери: 25/30 см;

•Продуктът трябва да може да се мултиплицира многократно;

•Ще бъдат насърчавани уникални и иновативни идеи по отношение на дизайн и материали;

•Моделите трябва да носят младежки дух и да отразяват младежкия творчески устрем;

•Ще бъдат насърчавани нестандартни, уникални, креативни и еко-ориентирани младежки идеи.

 

За повече информация: https://www.nism.bg/bg/konkurs-za-mladejka-nagrada