Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу комари на територията на град Каварна

 Община Каварна уведомява, че в интервала от 20.00 часа на 29.06.2022 г. до 1.30 часа на 30.06.2022г., при благоприятни метеорологични условия, на територията на гр. Каварна и с. Камен бряг ще бъде извършена  дезинсекционна обработка срещу комари.
На ларвицидна обработка ще подлежат биотопни зони в гр. Каварна и Крайбрежна зона, като същата ще се извърши с биоцида   Димилин 2 ТБ.
На имагоцидна обработка ще подлежи дървесната растителност в парковете, градинките, централната градска част и по улиците в гр. Каварна и Крайбрежна зона – Каварна, както  и в с. Камен бряг. Биоцидният препарат, с който ще се извърши обработката е Цитрол 10/4 УЛВ, в концентрация  0,5 L/ha.