Обяви и съобщения

Съобщение до Антоанета Йорданова

Обяви и съобщения | 03.10.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Антоанета Йорданова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.38 по КККР на с. Камен бряг, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на...

СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА

Обяви и съобщения | 28.09.2022

Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици на обект „Дървена барака“, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 9 / 27.09.2022 г. за установяване на административно нарушение, относно: Незаконосъобразно...

НС-2022-Съобщение до членовете на СИК за предаването и получаването на изборни книжа и материали

Обяви и съобщения | 26.09.2022

НС-2022-Съобщение до членовете на СИК за предаването и получаването на изборни книжа и материали Община Каварна уведомява, че предаването и получаването на изборни книжа и материали в предизборния ден – 01.10.2022 г. ще се извърши в административната сграда на Община Каварна, находяща се на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 по график, както следва: – За Секционни...

График за посещение на населени места от общината от мобилни екипи от служители на ОДМВР – Добрич през месец септември 2022 г.

Обяви и съобщения | 26.09.2022

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМДР – Добрич през месец септември 2022 г. мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и сектори „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“ ще проведат срещи на 29.09.2022 г. по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и...