ПОКАНА за участие в информационна среща на тема: Енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Община Каварна има удоволствието да покани всички заинтересовани лица за участие в информационна среща, която ще се проведе на 16 ноември (сряда) 2022 г. от 17:00 часа в Голяма заседателна зала, етаж 1, в сградата на община Каварна.  
Информационната среща е във връзка с предстоящо отваряне на инвестиционната програма по процедура BG-RRP-4.023 – „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“.
Целта на информационната срещата е да се запознаят гражданите с условията и процеса на кандидатстване пред община Каварна, както и критериите за подбор на жилищни сгради за обновяване.
Допустими бенефициенти за енергийно обновяване са много фамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.
Присъстващите ще бъдат запознати проекта на Насоки за кандидатстване, условията за допустимост, целта на процедурата, допустимите дейности и разходи.

С уважение,

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на община Каварна