Детска градина № 4 “Детелина” - гр. Каварна

170717_101738043234403_447514_o.jpg

Детска градина № 4 “Детелина” е създадена на 01.01.1989 г. Сградата е специално построена за детско заведение, а сега е напълно обновена с прекрасна фасада, помещения за занимания, игри и отдих на децата, модерен кухненски блок, напълно газифицирана и отговаряща на всички съвременни изисквания.

В момента в нея се възпитават и обучават 120 деца, разпределени в пет групи, две от които са подготвителни за първи клас. Всички възпитаници са от ромски произход. С много любов и всеотдайност за тях се грижи висококвалифициран екип от педагози, обслужващ персонал, логопед и медицинска сестра.

Колективът на ДГ “Детелина” - град Каварна работи много успешно и с интерес към нови проекти, свързани с интеркултурното образование и интеграция на деца - билингви и деца със специални образователни потребности.

Нашият опит включва работа по спечелените от нас проекти : „У всяко дете има слънце, нека му позволим да свети”; „Цветни като дъгата”; „Готови за училище”; В партньорство с други институции :„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – Каварна за етническа толерантност”; „Шанс за всяко дете” и др. Национална програма „С грижа за всеки ученик” – от стартирането всяка година до сега; „ Оптимизация на училищната мрежа”; „Училищен плод” „Училищно мляко” и др.

Педагогическият екип участва в национални конференции с доклади, презентации и представяне на открита практика.

Детската градина е оборудвана с модерна аудиовизуална техника, богата фонотека и видеотека, дидактична база и много играчки, с които се развиват творческите заложби надецата.

В ДГ “Детелина” се дава един отличен старт в живота на всички деца.

Адрес:

9650 гр. Каварна

ул. „Орлов”№ 2

Телефон: 0570 85076

e-mail: detelina_kavarna@mail.bg

web: https://www.facebook.com/detelina.kavarna

Директор: Мима Стойчева

Прикачени файлове