Футболен клуб „Калиакра 1923“

ФК „Калиакра 1923“ е доброволно и независимо сдружение, което обединява хора с футболна страст за изява и удовлетворяване на техните общи интереси, и за подпомагане и развитие на футбола в гр. Каварна.

Основната цел на клуба е да се популяризира футбола в Каварна, да се подпомагат спортните занимания на гражданите и да се организира активно практикуване на спортни дейности. Клубът има за цел през 2021 г. е да се организира мъжки отбор, каквито са изискванията на БФС, за да се развива футбола адекватно за базата, с която разполага гр. Каварна.

ФК „Калиакра“ – гр. Каварна е основан през 1922 г. През годините името на клуба се променя неколкократно:

 • От 1922 до 1923 г. – „Калиакра“;
 • От 1923 до 1931 г. – „Венус“ (Венера);
 • От 1934 до 1938 г. – „Бизоне“;
 • От 1940 до 1943 г. – „Добротич“;
 • От 1943 до 2018 г. – „Калиакра“;
 • От 2018 до 2019 г. – „Калиакра Каварна – Левски Карапелит 1922“ – обявен фалит;
 • От февруари 2020 г. – „Калиакра Каварна 1923“.

През април 2020 г. е направена пререгистрация на клуба в Български футболен съюз.

През септември 2020 г. е проведено общо събрание на ФК „Калиакра 1923“, на което е прието ново ръководство – управителен съвет и председател. След промени в устава клубът е Сдружение с нестопанска цел.

На общото събрание е взето решение да се продължи само детски-юношеският футбол, без мъжки отбор – поради липса на достатъчно финансови средства.

Към момента в тренировъчната дейност на клуба са организирани около 70 деца, които са картотекирани в Зонален съвет на БФС – Варна. Те се състезават в 4 възрастови групи, както следва:

 • Юноши старша възраст – участващи в първенство 2020/2021 г.;
 • Юноши младша възраст – участващи в първенство 2020/2021 г.;
 • Деца – участващи в първенство 2020/2021 г.;
 • Подрастваща група – участващи в турнири, организирани от ЗС на БФС Варна.

Състезават се и 16 мъже (ветерани), които също участват в турнири към област Добрич.

Треньорски кадри:

Красен Петков;

Ивайло Керчев

Най-добри състезатели:

Тинко Въжаров

Иван Георгиев

Иван Райчев

Радостин Трифонов

Добрин Добрев

Цветовете на отбора са: Синьо и бяло

Председател на клуба: Димо Димитров Йорданов

Адрес: гр. Каварна, ул. „Г. С. Раковски“ № 19, ет. 3, ап. 8

Телефон: 0889920221

e-mail: dimoyordanov@abv.bg