Училища

Средно училище „Стефан Караджа“ - гр. Каварна

28.08.2016

Средно училище „Стефан Караджа“ е продължител на образователното дело в гр. Каварна. Сградата, в която сега се осъществява учебния процес е открита през 1976 г. Днес училището разполага с богата материално-техническа база: добре оборудвани три учебни кабинета по информатика и информационни технологии, два физкултурни салона, вътрешен и външен фитнес,стена за катерене, стрелкови клуб,...

Основно училище "Йордан Йовков" - гр. Каварна

28.08.2016

Основно училище „Йордан Йовков“ вече тридесет години осигурява качествено образование, сигурност, развитие на заложбите и талантите на своите възпитаници. Четиридесет и един членният колектив успешно изгражда облика му на престижно учебно заведение, гарантиращо съвременни знания и умения. Училището е изцяло ремонтирано по общински проект. Разполага с пет кабинета, оборудвани с...

Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий” - с. Белгун

28.08.2016

Първото българско училище в с. Белгун е открито през 1892 г. В настоящата сграда обучение се води от 25.09.1961 г. Тя е двуетажна и разполага с физкултурен салон. В училището се обучават ученици от с. Белгун, с. Септемврийци, с. Травник, с. Нейково. Разполага с оборудван компютърен кабинет, открита спортна площадка, училищен стол. В училището се обучават ученици от 1 до 8 клас при целодневна...

Професионална земеделска гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – гр. Каварна

28.08.2016

Началото на земеделското образование в Каварна е положено през далечната 1958 година, когато в града е открит селскостопанският техникум , който е специализиран в две направления - "Полевъдство" и "Животновъдство". Днес ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев” гр. Каварна разполага със собствена земя, селскостопанска техника и съвременно оборудвани кабинети. Училището обучава водачи...

Център за специална образователна подкрепа-Каварна

28.08.2016

От  01.08.2017г. ПУИ”Любен Каравелов” е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа. ЦСОП – гр.Каварна е център за подкрепа за личностно развитие, създаден по реда на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Центърът извършва диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици,  за които оценката на регионалния...