Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий” - с. Белгун

Първото българско училище в с. Белгун е открито през 1892 г. В настоящата сграда обучение се води от 25.09.1961 г. Тя е двуетажна и разполага с физкултурен салон.

В училището се обучават ученици от с. Белгун, с. Септемврийци, с. Травник, с. Нейково. Разполага с оборудван компютърен кабинет, открита спортна площадка, училищен стол. В училището се обучават ученици от 1 до 8 клас при целодневна организация на учебния процес. За обучението и възпитанието на учениците се грижат правоспособни педагогически специалисти. За пътуващите ученици са осигурени безплатен транспорт и хранене. Училището е обявено за защитено и средищно.

Адрес:

9690, с. Белгун

ул. „Осма” № 14

e-mail: oubelgun@mail.bg

webhttps://ou-belgun.com

Директор: Веселина Петрова