Професионална земеделска гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – гр. Каварна

ПЗГ

Началото на земеделското образование в Каварна е положено през далечната 1958 година, когато в града е открит селскостопанският техникум , който е специализиран в две направления - "Полевъдство" и "Животновъдство".

Днес ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев” гр. Каварна разполага със собствена земя, селскостопанска техника и съвременно оборудвани кабинети.

Училището обучава водачи за категория "В", "Ткт", ”Твк” и „Твк-З”.

Утвърдени професии и специалности в гимназията са:

Професия – „Икономист“, Специалност – „Земеделско стопанство“;

Професия – „Растениевъд“, Специалност – „Полевъдство“;

Професия – „Фермер“, Специалност – „Производител на селскостопанска продукция“.

Училището ежегодно участва в училищни, регионални, национални и международни състезания, където е заемало призови места.

Адрес:

9650 гр.Каварна

ул."Добротица" № 48

Телефон:

0570 82572

e-mail: pzg_kavarna@mail.bg

Директор: Радка Илиева