Средно училище „Стефан Караджа“ - гр. Каварна

DSCF1008.JPG

Средно училище „Стефан Караджа“ е продължител на образователното дело в гр. Каварна.

Сградата, в която сега се осъществява учебния процес е открита през 1976 г.

Днес училището разполага с богата материално-техническа база: добре оборудвани три учебни кабинета по информатика и информационни технологии, два физкултурни салона, вътрешен и външен фитнес,стена за катерене, стрелкови клуб, игротека, ученически стол, библиотека с богат библиотечен фонд и др.

Средно училище „Стефан Караджа“ предлага езикова подготовка по английски, немски, френски и руски език във всички етапи на обучение. Нашите възпитаници са доказали своите знания чрез участия в олимпиади и конкурси на областно и национално равнище. Отборите ни по бадминтон, футбол, волейбол,хандбал представят училището в турнири и състезания.

Трудно е да си представим съвременен млад човек, който да не владее поне един чужд език. В тази посока нашето училище има богати традиции. Повече от дванадесет години в СУ „Стефан Караджа“ учениците имат възможност да се обучават в профилирана паралелка с английски език с прием след седми клас. Добрата им езикова подготовка дава възможност за контакти с млади хора от целия свят и участия в много международни проекти. От 2013г. училището предлага профилирано обучение след семи клас и с профил „Природоматематически“ с изучаване на английски език.

СУ „Стефан Караджа“ е средищно училище. В него се провежда целодневно обучение за учениците от първи до осми клас.

През годините обучението след осми клас е насочено към профилирана подготовка по предмети от природоматематическия цикъл. Училището предлага подготовка след осми клас в непрофилирана паралелка. Учениците от СУ „Стефан Караджа“ през годините завоюват призови места на областни и национални олимпиади.

Средно училище „Стефан Караджа“ е с утвърден авторитет и неговите възпитаници са конкурентно способни при кандидатстване във висши учебни заведения. Заслугата за това е на добре подготвен и утвърден учителски колектив.

През последните години учениците от СУ „Стефан Караджа“ се класиран на призови места на областни и национални олимпиади. През 2015 и 2016 г. ученици се класираха на национален кръг на състезанието „Ключът на музиката“. През 2014 г. ученици взеха участие в на национален кръг на олимпиада по английски език.

Адрес:

9650 гр. Каварна

бул. "България" № 22

Телефони:

0570 8 32 47

0570 8 25 57

e-mail: sou_kavarna@abv.bg

Директор: Емил Георгиев Андонов