Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - 2019 година

17.06.2019

  Име и фамилия Дата на подаване Декларация Благомир Станев 15.05.2019г. Изтегли Вела Вълкова 02.05.2019г. Изтегли Георги Георгиева 13.05.2019г. Изтегли Донка Велева 13.05.2019г. Изтегли Евгени Чобанов 15.05.2019г. Изтегли Евелина...