Общински съвет

Комисии - състав и графици

  Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и евродондове 1. Председател- Марийка Димитрова Стоянова 2. Христо Петров Христов  3. Димитричка Великова Цанева 4. Младен Стоянов Върбанов 5. Дарина Василева Маринова   Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия 1. Председател- Мариян Кирилов Алексиев 2.…

Контакти

За контакти: тел: 0570 84246 e-mail: obskavarna@kavarna.bg