ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юли 2022 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Четвъртък, 28.07.2022г.

10:00 часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Четвъртък, 28.07.2022г.

11:00

часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Четвъртък, 28.07.2022г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Четвъртък, 28.07.2022г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Четвъртък, 28.07.2022г.

14:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Четвъртък, 28.07.2022г.

15:00

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянна комисия по

„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка с вх. №358 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост на поземлен имот в град Каварна, община Каварна. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх. №359 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх. №375 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село  Камен бряг, община Каварна. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. №365 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх. №370 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост село Ветрино. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх. №371 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на общински терени с цел инсталиране и опериране на АТМ-и/ банкомати.

7. Докладна записка с вх. №372 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на проект за изменение на Правилника за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна.

8. Докладна записка с вх. №374 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с намерение за кандидатстване на община Каварна с проект по  ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор „Управление на отпадъците“. – Водеща комисия

9.  Докладна записка с вх. №377 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на годишен финансов отчет за 2021 година на ЕООД „Бизоне“. – Водеща комисия

         10. Докладна записка с вх. №378 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансово отчет за 2021 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала. Водеща комисия

 

 

Постоянна комисия по

„Териториално развитие и инвестиционни дейности“

 

1. Докладна записка с вх. №358 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост на поземлен имот в град Каварна, община Каварна. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх. №359 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх. №375 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село  Камен бряг, община Каварна. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. №365 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх. №370 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост село Ветрино. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх. №371 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на общински терени с цел инсталиране и опериране на АТМ-и/ банкомати.

7. Докладна записка с вх. №372 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на проект за изменение на Правилника за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна.

8. Докладна записка с вх. №374 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с намерение за кандидатстване на община Каварна с проект по  ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор „Управление на отпадъците“. – Водеща комисия

9.  Докладна записка с вх. №377 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на годишен финансов отчет за 2021 година на ЕООД „Бизоне“. – Водеща комисия

         10. Докладна записка с вх. №378 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансово отчет за 2021 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала. Водеща комисия

 

 

 

Постоянна комисия по

„Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

 

1. Докладна записка с вх. №358 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост на поземлен имот в град Каварна, община Каварна. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх. №359 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх. №375 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село  Камен бряг, община Каварна. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. №365 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх. №370 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост село Ветрино. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх. №371 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на общински терени с цел инсталиране и опериране на АТМ-и/ банкомати.

7. Докладна записка с вх. №372 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на проект за изменение на Правилника за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна.

8. Докладна записка с вх. №374 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с намерение за кандидатстване на община Каварна с проект по  ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор „Управление на отпадъците“. – Водеща комисия

9.  Докладна записка с вх. №377 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на годишен финансов отчет за 2021 година на ЕООД „Бизоне“. – Водеща комисия

         10. Докладна записка с вх. №378 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансово отчет за 2021 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала. Водеща комисия

 

 

 

 

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

 

  1. Докладна записка с вх. №372 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на проект за изменение на Правилника за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна.
  2.   Докладна записка с вх. №377 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна относно приемане на годишен финансов отчет за 2021 година на ЕООД „Бизоне“.
  3. Докладна записка с вх. №378 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна относно приемане на Годишен финансово отчет за 2021 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

 

 

 

 

Постоянна комисия по

„Здравеопазване, спорт и социални дейности“

 

  1. Докладна записка с вх. №372 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на проект за изменение на Правилника за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна.
  2.   Докладна записка с вх. №377 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна относно приемане на годишен финансов отчет за 2021 година на ЕООД „Бизоне“.
  3. Докладна записка с вх. №378 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна относно приемане на Годишен финансово отчет за 2021 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала

 

 

 

 

 

Постоянна комисия по

„Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка с вх. №358 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост на поземлен имот в град Каварна, община Каварна. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх. №359 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх. №375 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село  Камен бряг, община Каварна. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. №365 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх. №370 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост село Ветрино. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх. №371 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на общински терени с цел инсталиране и опериране на АТМ-и/ банкомати.

7. Докладна записка с вх. №372 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на проект за изменение на Правилника за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна.

8. Докладна записка с вх. №374 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с намерение за кандидатстване на община Каварна с проект по  ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор „Управление на отпадъците“. – Водеща комисия

9.  Докладна записка с вх. №377 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на годишен финансов отчет за 2021 година на ЕООД „Бизоне“. – Водеща комисия

         10. Докладна записка с вх. №378 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансово отчет за 2021 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала. Водеща комисия