Комисии - състав и графици

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и евродондове

1. Председател- Марийка Димитрова Стоянова

2. Христо Петров Христов 

3. Димитричка Великова Цанева

4. Младен Стоянов Върбанов

5. Дарина Василева Маринова

 

Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия

1. Председател- Мариян Кирилов Алексиев

2. Христо Петров Христов 

3. Айтен Лютфи Аптулова 

4. Виктория Стефанова Керчева

5. Пламен Атанасов Белчев

 

Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности

1. Председател- Нина Георгиева Ставрева

2. Адилина Валентинова Колишева

3. Марийка Димитрова Стоянова

4. Красимир Атанасов Кръстев

5. Стефан Йорданов Стефанов

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

1. Председател- Дарина Василева Маринова

2. Айтен Лютфи Аптулова 

3. Димитричка Великова Цанева

4. Нина Георгиева Ставрева

5. Божимир Йорданов Тосков

 

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности

1. Председател- Младен Стоянов Върбанов

2. Мима Тодорова Василева

3. Мариян Кирилов Алексиева

4. Пламен Атанасов Белчев

5. Георги Стойчев Йорданов

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване конфликт на интереси​

1. Председател- Мима Тодорова Василева

2. Дарина Василева Маринова

3. Христо Петров Христов 

4. Виктория Стефанова Керчева

5. Стефан Йорданов Стефанов

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец септември 2020 година

18.09.2020

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове сряда, 23 септември 2020 г. 10:00 Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности сряда, 23 септември 2020 г. 11:00 Постоянна...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец август 2020 година

21.08.2020

      КОМИСИЯ     ДЕН И ДАТА   ЧАС Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове вторник, 25 август 2020 г. 10:00 Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности вторник, 25...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през юли 2020 година

27.07.2020

      КОМИСИЯ     ДЕН И ДАТА   ЧАС Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове четвъртък, 30 юли 2020 г. 10:00 Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности четвъртък,...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юни 2020 година

19.06.2020

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми вторник, 23 юни 2020 г. 13:00 Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации вторник, 23 юни 2020 г. 13:00 Постоянна комисия...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2020 година

22.05.2020

  КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации сряда, 27 май 2020 г. 13:30 Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми сряда, 27 май 2020 г. 14:30 Постоянна комисия по...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2020 година

12.05.2020

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта петък, 15 май 2020 г. 13:00 Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата петък, 15 май 2020...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец април 2020 година

16.04.2020

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта вторник, 21 април 2020 г. 13:00 Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата вторник, 21 април 2020...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2020 година

20.03.2020

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, заседанията на постоянните комисии са неприсъствени за граждани и ще се провеждат при стриктно спазване на въведените изисквания. КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации вторник, 24 март 2020...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2020 година

28.02.2020

  ГРАФИК за провеждане на заседания  на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2020 година     КОМИСИЯ     ДЕН И ДАТА   ЧАС Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации сряда, 4 март 2020...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец февруари 2020 година

17.02.2020

    КОМИСИЯ     ДЕН И ДАТА   ЧАС Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации сряда, 19 февруари 2020 г. 13:00 Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми сряда, 19 февруари 2020...