Правомощия и състав

Правомощия на Общинския съвет

Общинският съвет - Каварна е орган на местното самоуправление на територията на община Каварна. Той е колективно действащ орган с обща компетентност. Общинският съвет - Каварна се състои от 17 общински съветници, избрани от населението на общината. Общинският съвет осъществява своите правомощия  въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона...

Разпределение на общинските съветници по политически сили

Общински съвет - Каварна, мандат 2019-2023 се състои от 17 общински съветници, избрани на 27.10.2019 г., разпределени по партии както следва:   ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 1.Мариян Кирилов Алексиев 2.Божемир Йорданов Тосков  3.Младен Стоянов Върбанов  4.Стефан Йорданов Стефанов    Местна коалиция ГЕРБ (СДС) 1.Йордан Стоянов...

Йордан Стоянов Стоянов

Председател на Общински съвет -Каварна. Приемно време: Вторник - 16:00 ч. - 18:00 ч. Роден на 24.09.1983 г.

Мариян Кирилов Алексиев

Роден на 10.11.1973 г.

Божемир Йорданов Тосков

Роден на 13.03.1974 г.

Стефан Йорданов Стефанов

Роден на 24.09.1966 г.

Христо Петров Христов

Роден на 19.04.1978 г.

Мима Тодорова Василева

Родена на 21.11.1967 г.

Айтен Лютфи Аптулова

Родена на 08.06.1960 г.