Заседания

Четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 ноември 2022 г. (понеделник) от 10:00 часа

25.11.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 ноември 2022 година  /понеделник/ от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. По докладна записка с вх. №569 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2022 година. 2. По докладна записка с вх. №573 относно...

Четиридесет и осмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 октомври 2022 г. (вторник) от 14:00 часа

30.09.2022

ДНЕВЕН РЕД:   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 440   Относно: Одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30.06.2022година. Вносител:       Елена Балтаджиева Кмет на община Каварна 2.         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 439...

Четиридесет и седмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 август 2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа

02.08.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 август 2022 година  /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния: ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:  1.Докладна записка с вх. №381 относно одобряване на частично изменение в структурата на общинска администрация и дейности към нея. 2. Докладна записка с вх....

Четиридесет и шесто заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 юни 2022 г. (вторник) от 14:00 часа

23.06.2022

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 юни 2022 година от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх. № 313 относно приемане на Общински план за действие на община Каварна за 2022 – 2023 г. в изпълнение на Националната стратегия на...

Четиридесет и пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 май 2022 година / вторник/ от 14:00 часа

27.05.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и петото заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 май 2022 година  /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ 252 относно приемане на доклад за читалищните дейности в община Каварна през 2021г. Докладна записка с вх.№ 238 относно приемане на отчет за...

Четиридесет и четвърто заседание на Общинския съвет - Каварна на 23 май 2022 г. /понеделник от 14:00 часа

19.05.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет – Каварна на 23 май 2022 година  /понеделник/ от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие – 1890“ гр. Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка с вх. № 256 относно присъждане на награди 24 „май“ на Община Каварна в системата на...

Четиридесет и трето заседание на Общинския съвет – Каварна на 15 април 2022 година (петък) от 14:00 часа

12.04.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и третото заседание на Общинския съвет – Каварна на 15 април 2022 година  /петък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 183 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2022 година. 2. Докладна записка с вх.№ 164 относно даване на съгласие за разходване на...

Четиридесет и второ заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 март 2022 година (четвъртък) от 14:00 часа

28.03.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и второто заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 март 2022 година  /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 167 относно отмяна на решение № 428 по Протокол № 40 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 07.03.2022г. 2. Докладна записка с...

Четиридесет и първо заседание на Общинския съвет – Каварна на 22 март 2022 година (вторник) от 14:00 часа

16.03.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и първо заседание на Общинския съвет – Каварна на 22 март 2022 година  /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 80 относно приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2021г. – 2028г. 2. Докладна записка с вх.№ 93...

Четиридесето заседание на Общинския съвет – Каварна на 07 март 2022 година (понеделник) от 14:00 часа

02.03.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесетото заседание на Общинския съвет – Каварна на 07 март 2022 година /понеделник/  от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 91 относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и...