Заседания

Двадесет и девето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 май 2021 година (понеделник) от 14:00 часа

26.05.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 май 2021 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 1009 относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2021-2022 г.) 2. Докладна записка с...

Двадесет и осмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 21 май 2021 година (петък) от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие-1890“

18.05.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам  двадесет и осмото заседание на Общинския съвет – Каварна на 21 май 2021 година (петък) от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие-1890“ при следния       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна записка с вх.№ 1003 относно присъждане на награди 24 „май“ на Община Каварна в системата на...

Двадесет и седмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 10 май 2021 година (понеделник) от 14:00 часа

05.05.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 10 май 2021 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка с вх.№ 949 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 2.  Докладна записка с вх.№ 928 относно...

Двадесет и шесто заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 април 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа

26.04.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 април 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка с вх.№ 955 относно приемане на доклад за извършена финансова инспекция на Община Каварна със задача „Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2019...

Двадесет и пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 15 април 2021 година (четвъртък) от 10:00 часа

13.04.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам двадесет и пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 15 април 2021 година (четвъртък) от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка с вх. № 936 относно предложение за приемане на декларация от органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, във връзка с извършеното физическо насилие и...

Двадесет и четвърто заседание на Общинския съвет - Каварна на 23 март 2021 година (вторник) от 14:00 часа

18.03.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 23 март 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка с вх.№ 856 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на...

Двадесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2021 година (петък) от 14:00 часа

23.02.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и третото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2021 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка с вх.№ 816 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2021 година. 2. Докладна записка с вх.№ 822 относно актуализация на годишна програма за...

Двадесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 януари 2021 година (вторник) от 14:00 часа

21.01.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и второто заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 януари 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 749 относно  приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. 2. Докладна записка с вх.№...

Двадесет и първо заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 декември 2020 година (вторник) от 14:00 часа

23.12.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и първото заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 декември 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 661 относно промяна на имот от публична в частна общинска собственост. 2. Докладна записка с вх.№ 689 относно даване на съгласие за...

Двадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 07 декември 2020 година (понеделник) от 14:00 часа

01.12.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 07 декември 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх. № 622 относно Актуализация на бюджета на Община Каварна за 2020 година. 2. Докладна записка с вх. № 623 относно Упълномощаване на кмета на...