Заседания

Девето заседание на Общинския съвет - Каварна на 09 март 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

06.03.2020

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 09 март 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:...

Oсмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 24 февруари 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

20.02.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам осмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 24 февруари 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН...

Седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 февруари 2020 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна

07.02.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 февруари 2020 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 49...

Шесто заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 януари 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

23.01.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 януари 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка вх. № 34 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.; 2. Докладна...

Пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 декември 2019 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

23.12.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 декември 2019 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН...

Четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 декември 2019 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

17.12.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 декември 2019 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:...

Трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 9 декември 2019 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

05.12.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам третото заседание на Общинския съвет - Каварна на 09 декември 2019 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка вх. №...

Второто заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 ноември 2019 година (сряда) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

15.11.2019

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам второто заседание на Общински съвет - Каварна на 20.11.2019 година (сряда) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния    ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН...

Петдесет и пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 8 октомври 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

03.10.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам петдесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 08 октомври 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка...

Петдесет и четвърто заседание на Общинския съвет - Каварна на 27 август 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

23.08.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам петдесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 27 август 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна записка вх. № 320 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2018 година; 2. Докладна записка вх. № 373 относно...