Обяви за събиране на оферти

ООП-1-2020/30.04.2020г.- Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка за съдове на битови отпадъци"

Обяви за събиране на оферти | 30 април 2020 г. 14:45:11

ООП-1-2020/30.04.2020г.-  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка за съдове на битови отпадъци" Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да достави 150 броя нови метални контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м. за събиране на битови отпадъци и 34 броя нови паркови кошчета.

ООП-6-2019/09.09.2019 г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна"

Обяви за събиране на оферти | 09 септември 2019 г. 15:39:46

ООП-6-2019/09.09.2019 г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна"

ООП-5-2019/22.07.2019г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на тротоарна настилка по част от ул. ,,Любен Каравелов в гр. Каварна "

Обяви за събиране на оферти | 22 юли 2019 г. 13:37:52

ООП-5-2019/22.07.2019г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на тротоарна настилка по част от ул. ,,Любен Каравелов в гр. Каварна "

ООП-4-2019/22.07.2019г .- Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна "

Обяви за събиране на оферти | 22 юли 2019 г. 10:17:37

ООП-4-2019/22.07.2019г .- Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна "

ООП-3-2019/28.06.2019г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обществен превоз на работещите в ДПЛУИ с.Българево по маршрут: Каварна – с.Българево – Св.Никола – ДПЛУИ – Св.Никола – с.Българево – Каварна”

Обяви за събиране на оферти | 28 юни 2019 г. 9:03:35

ООП-3-2019/28.06.2019г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обществен превоз на работещите в ДПЛУИ с.Българево по маршрут: Каварна – с.Българево – Св.Никола – ДПЛУИ – Св.Никола – с.Българево – Каварна”

ООП-1-2019/25.04.2019г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на улици и общинска пътна мрежа на територията на Община Каварна”

Обяви за събиране на оферти | 25 април 2019 г. 15:19:36

ООП-1-2019/25.04.2019г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на улици и общинска пътна мрежа на територията на Община Каварна”

ООП-14-2018/10.12.2018г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 10 декември 2018 г. 14:25:43

ООП-14-2018/10.12.2018г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на нови метални контейнери тип „Бобър” 1,1 куб. м. и нови метални кофи тип „Мева” 110л. за твърди битови отпадъци за нуждите на Община Каварна“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1- „Доставка на 90 броя нови метални контейнери тип...

ООП-13-2018/11.10.2018г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 11 октомври 2018 г. 14:00:49

ООП-13-2018/11.10.2018г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на нови метални контейнери тип „Бобър” 1,1 куб. м. и нови метални кофи тип „Мева” 110л. за твърди битови отпадъци за нуждите на Община Каварна“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1- „Доставка на 90 броя нови метални контейнери тип...

ООП-12-2018/30.08.2018г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 30 август 2018 г. 9:51:34

ООП-12-2018/30.08.2018г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Извършване на обследване за установяване на технически характеристики съгласно изискванията на ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на  обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Каварна във връзка с изпълнение на “Национална...