Покани до определени лица

Покана до определено лице изх. № РД-01-6482/06.11.2017 г.

Покани до определени лица | 06 ноември 2017 г. 14:23:34

Покана до определено лице изх. № РД-01-6482/06.11.2017 г. с предмет:"„Изграждане на част от алейна мрежа с площ 1583кв.м. като Подетап 2"А" от проект "Изграждане на нов гробищен парк гр.Каварна"

ООП-5-2017/27.03.2017 г. Покана до определени лица

Покани до определени лица | 27 март 2017 г. 16:02:34

Покана до определени лица с предмет:" Предоставяне на услуги за транспорт и организиране на екскурзии и посещения по Проект BG 06-219   „Шанс за всяко дете“ във връзка с изпълнението на договор №Д03-335/08.07.2014г.“