Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 15.04.2016 г.

ОК-001-2016/05.04.2016г.-Открит конкурс за проект

Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 15.04.2016 г. | 05 април 2016 г. 9:37:23

Открит конкурс за проект на обект: „Ремонт, реконструкция и облагородяване на градски фонтан в централна част на град Каварна и прилежащите площи”

ПП-001-2016/05.04.2016-Публична Покана

Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 15.04.2016 г. | 05 април 2016 г. 8:22:28

„Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка на работещите в Община Каварна”

ОП-001-2016/1.03.2016-Открита процедура

Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 15.04.2016 г. | 01 март 2016 г. 10:24:20

„СМР – дейности във връзка с изпълнението на проект BG 06-219 „Шанс за всяко дете” на 7/седем/ броя детски градини“ по Програма BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, с Договор №Д03-335/08.07.2014 г.“ Обособена позиция 1:„СМР – дейности във връзка с изпълнението на...

Открита процедура

Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 15.04.2016 г. | 29 декември 2015 г. 8:04:32

„СМР – дейности във връзка с изпълнението на проект BG 06-219 „Шанс за всяко дете” на 7/седем/ броя детски градини“ по Програма BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, с Договор №Д03-335/08.07.2014 г.“ Обособена позиция 1:„СМР – дейности във връзка с изпълнението на...

Публична покана

Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 15.04.2016 г. | 02 декември 2015 г. 14:29:04

„Разработване и публикуване на доклад за нагласа на родители и наръчник за практически обмен“ във връзка с изпълнението на проект №BG06-219 „Шанс за всяко дете“ на Община Каварна с договор № Д03-335/08.07.2014г. , финансиран по програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 – Грижа за деца в риск“

Открита процедура

Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 15.04.2016 г. | 28 август 2015 г. 11:19:32

„Доставка на предметни награди, канцеларски и други материали за изпълнение на обучения, занимания на децата в детските градини на Община Каварна“ по Обособени позиции в изпълнение на проект BG 06-219 „Шанс за всяко дете” по Програма BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, с Договор...

Публична покана

Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 15.04.2016 г. | 02 юли 2015 г. 10:09:36

"Обществен превоз на работещите в ДВУИ с.Българево по маршрут-Каварна-с.Българево-ДВУИ-с.Българево-Каварна"

Публична покана-оттеглена

Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 15.04.2016 г. | 25 юни 2015 г. 8:35:06

"Обществен превоз на работещите в ДВУИ с.Българево по маршрут-Каварна-с.Българево-ДВУИ-с.Българево-Каварна"

Открита процедура

Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 15.04.2016 г. | 11 юни 2015 г. 7:38:52

"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Каварна, поддържане на чистототата на обществените места в гр. Каварна"

Открита процедура

Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 15.04.2016 г. | 05 юни 2015 г. 13:28:33

"Водопровод от съществуващ водоем "Топола" до с.Божурец, обл.Добрич - І етап"