Програми и Проекти

ПЛЕДЖ

16.04.2008

В Каварна беше изградена туристическа агенция по програма ПЛЕДЖ. Проектът “Стимулиране на туризма в Община Каварна чрез създаване на агенция и подпомагане обновяването на част от квартирния и фонд”  е на стойност 30 000 долара, като финансовото участие на Общината е 50%. 

Програма “Леонардо да Винчи”

16.04.2008

Проектът на тема “Обучение по маркетинг на туризма и приложение на Интернет за реклама на туристическите ресурси” по  програма Леонардо да Винчи е с общ бюджет от 327 698 евро , бе реализиран и приключи на 31 март 2005г.  Община Каварна е първата българска община, инициирала пилотен проект. Предвидените дейности бяха реализирани съвместно с 4 партньори от три европейски...