„Красива България”

2008-6.jpg

През 2004г. Община Каварна кандидатства със седем подпроекта на обща стойност 810 000 лв. Три от тях бяха одобрени и реализирани. Беше направен ремонт на Дома за възрастни с умствена изостаналост /ДВУИ/- с. Българево. Крайморска зона гр. Каварна също бе включена в списъка с обектите- изграден бе нов подход към плажа, рампа за инвалиди моста, заемаш централно място в крайморската панорама получи нов облик след извършената реконструкция. Бяха продължени и приключиха и довършителните работи по храм “Св. Св. Петър и Павел” в с.Българево. През 2005г. Община Каварна кандидатства с четири подпроекта на обща стойност 370 000 лв., одобрени бяха два. – “Ремонт и обновяване на сградата на СОУ “Ст. Караджа” – гр. Каварна” и “Преустройство и дострояване училищна сграда – с. Септемврийци” на обща стойност 216 566 лева. Ремонтирана бе сградата на най-голямото училище СОУ “Стефан Караджа”. Със средства по “Красива България” бе подменена дограмата на училището,а със средства от общинския бюджет бе направена цялостна хидроизолация на покрива на училището и ремонтирани всички санитарни възли. Другият обект, който бе преустроен, е започнатата като интернат сграда, която се дострои и в нея се премести детската градина на с. Септемврийци.