Повишаване на младежката заетост в Община Каварна и/чрез подобряване на условията за квалификация на кадри в учебния център

2008-4.jpg

Стойността на проекта е 50 665 евро.
Проектът е насочен към намаляване на безработните младежи между 18 и 29 години от Община Каварна. Продължителността му бе 7 месеца. Наети на работа бяха 30 младежи, като с техния труд се извърши ремонт на сградата на учебния център в Каварна. След подобряване на условията и лицензиране на учебния център, още много младежи ще могат да получат или ще повишат квалификацията си и ще станат по-конкурентноспособни на пазара на труда.