„Публични инвестиционни проекти” към МФ

2008-1.jpg

За реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Каварна бе одобрен проект на стойност 1 325 000 лв. Работата по проекта приключи на 31.12.2006 год.