Реализирани проекти в сферата на образованието

- Проект „I- клас” на Министерството на транспорта и съобщенията, чрез който във всички общински и държавни училища бяха направени и оборудвани компютърни кабинети.
- Проект „Безплатни закуски” на Министерството на труда и социалната политика. Чрез това начинание на учениците от начален курс и децата от подготвителните групи на детските градини ежедневно, във всички учебни дни, се осигуряват безплатни закуски с напитка. Ефектът се изразява в повишаване на посещаемостта на децата в учебните и детски заведения. Трябва да се отбележи, че община Каварна започна раздаването на закуски на социално слаби ученици около година преди стартирането на този проект.
- Проект „Интеграция на ромското население” на Фондация „Кеър”, по който бяха обучени учители от община Каварна. Тези преподаватели работят в три общински и едно държавно училище.
- Проект „Лятно училище” на Фондация „Кеър”, по който 15 деца от ромски, започнали първи клас на 6 години, бяха обучени в продължение на две седмици, за да наваксат пропуските в учебния материал.
- Проект „Другият театър” на Фондация „Авансцена”. Община Каварна включи деца от масовите училища в града и от ПУИ „Любен Каравелов” в лагер – школи в КК „Албена”.
- Проект „Учители за извънкласни дейности и ваканция”. По този проект на МОН и на Министерството на труда и социалната политика като възпитателки в ОУ „Йордан Йовков” и СОУ „Стефан Караджа” започнаха работа две безработни учителки за период от една година.
- Проект „Красива България” – по проекта бяха включени два обекта: СОУ „Ст. Караджа” и ЦДГ – с. Септемврийци. В най-голямото училище бе подменена дограмата от северната и източната част на сградата. В Септемврийци започната за интернат сграда в центъра на селото ще се преобразува в детска градина, тъй като до този момент детското заведение се намира в края на селото, срещу голям свинекомплекс.
- Проект „Повишаване на младежката заетост в община Каварна и/чрез подобряване на условията за квалификация на кадри в учебния център BG 0202.01-LI.2.67” по Програма”ФАР”. 30 безработни младежи бяха заети в период от пет месеца, като участваха в осъществяването на мащабен ремонт на учебното заведение.
- Проекти за енергийна ефективност и за развитието на спорта и извънкласните форми в училище на Министерството на образованието и науката.