СИФ

2008-5.jpg

По линията на СИФ към МТСП бяха одобрени и реализирани няколко инфраструктурни проекта:
Подменен бе водопровода по целия булевард “България”- основната входно-изходна пътна артерия в града. Трасето е с дължина 2800м. Проектът е на стойност 203 321 лв. Участието на Общината е в размер на 33 000 лв. Бе извършена рехабилитация на обект “Водопровод Помпена станция- местност Болата до с. Българево” на стойност 250 621 лева. 33 588 лева бяха вложени в уличните водопроводи в с. Камен бряг.