Публични регистри

Регистри на Община Каварна - данни в отворен формат

25.06.2021

Публикувани данни в отворен формат Регистри на Община Каварна - данни в отворен формат