Детска кухня

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

Адрес:

град Каварна

ул. "Йордан Йовков" 2

Директор:

Валентина Георгиева

Телефон за контакти:

0570 82148


       Детска млечна кухня към Детска ясла “Щастливо детство”гр. Каварна е първата и единствена по рода си детска кухня в града. Изградена е съобразно съвременните тенденции в оборудването. Използват се най-добрите технологии за контрол на храната и процеса на приготвяне. Детска млечна кухня приготвя и предоставя топла, здравословна и разнообразна храна за децата до тригодишна възраст. Храната отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм. Спазват се принципите за здравословно хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. Продуктите, от които се приготвя тази храна са от най-високо качество с висока биологична стойност.

     Храната за обяд се получава по предварителна заявка от родителите срещу заплащане по цени, установени за детски кухни.