Здравеопазване и превенция

Общински лечебни заведения

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ГР. КАВАРНА ФСМП гр. Каварна се намира на приземния етаж в сградата на „МБАЛ – Каварна” ЕООД. Предмета на дейност е оказване на спешна медицинска помощ на нуждаещи се граждани от община Каварна. Разполага с шокова зала, снабдена с централна кислородна инсталация.    Във филиала работят 5 лекари, 3 фелдшери и 4 медицински сестри, 6…

Детска кухня

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ Адрес: град Каварна ул. "Йордан Йовков" 2 Директор: Валентина Георгиева Телефон за контакти: 0570 82148        Детска млечна кухня към Детска ясла “Щастливо детство”гр. Каварна е първата и единствена по рода си детска кухня в града. Изградена е съобразно съвременните тенденции в оборудването.…