Административни услуги

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Два комплекта екзекутивна документация, съставена и заверена, съгласно изискванията на чл. 175, ал. 1, ал. 2 от ЗУТ - Документ за собственост - Пълномощно - Заверен протокол за строителна линия и ниво - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Технически паспорт на хартиен носител - Технически паспорт на магнитен носител - Квитанция за платена такса Срок за предоставяне: 7 дни Такса на услугата: Такса 10 лв. на основание чл. 95, т.18 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна Изтегли образец