Контакти

За контакти:

Отдел "Устройство на територията и инвестиции"
Телефони:
0570 81822
0570 81811


Отдел "Общинска собственост "
Телефони:
0570 81819