Защита на данните

Политика за защита на лични данни на Община Каварна

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ОБЩИНА КАВАРНА 1.         Предназначение Настоящата политика съдържа основните принципи, правила и подходи за организиране и осъществяване на дейностите, свързани със събиране, преработка, съхранение, комуникиране, използване и защита на лични данни на физически лица в ОБЩИНА КАВАРНА. Тази политика има за цел да осигури…

Информация относно администратора на лични данни

Наименование: Община Каварна Седалище и адрес на управление: ул. „Добротица“ 26, гр. Каварна 9650

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Данни за кореспонденция: ул. „Добротица“ 26, гр. Каварна 9650 Телефон: +359 570 81835 Електронна поща: obshtina@kavarna.bg